آفت انباری برنج

17فروردین
کنترل آفت انباری برنج با عصاره یک گیاه دارویی

کنترل آفت انباری برنج با عصاره یک گیاه دارویی

محققان کشور در حوزه کنترل آفات گیاهی، پژوهشی را انجام داده‌اند که نتایج آن نشان می‌دهد استفاده از اسانس یک گیاه دارویی می‌تواند آفات انباری برنج را بدون آلوده کردن این محصول به انواع سموم شیمیایی کنترل کند.