رگ

03خرداد
ساخت رگ‌هایی با قطر کم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ساخت رگ‌هایی با قطر کم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند با به کارگیری فناوری نانو، زیست فناوری و با استفاده از سلول‌های سازنده رگ انسان عروقی با قطر کم، در مقیاس آزمایشگاهی تولید کنند.