علوم پزشکی

22اردیبهشت
تنظیم آیین نامه حمایت از دانش بنیان های حوزه سلامت

تنظیم آیین نامه حمایت از دانش بنیان های حوزه سلامت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تنظیم آیین نامه ای برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه سلامت خبر داد.

22آذر
فراخوان شرکت در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

فراخوان شرکت در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

مهلت ثبت نام در بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از ۲۵ آذر تا ۹ دی خواهد بود.