مجتبی ایزدی

03آذر
بهره‌مندی ۸۰ شهر از سامانه‎‌های پایش و حفاظت از تجهیزات مخابراتی

بهره‌مندی ۸۰ شهر از سامانه‎‌های پایش و حفاظت از تجهیزات مخابراتی

گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان با طراحی و ساخت سامانه‌های هوشمند برای پایش و حفاظت از تجهیزات مخابراتی توانستند،این سامانه‌ها را در ۸۰ شهر کشور برای پایش ۳۰۰ هزار نقطه کمیت فیزیکی مستقر کنند.