اصفهان

29فروردین
طراحی سلول‌های خورشیدی فوتوولتائیک پروسکایتی پایه کربن در اصفهان

طراحی سلول‌های خورشیدی فوتوولتائیک پروسکایتی پایه کربن در اصفهان

محققان دانشگاه اصفهان با همکاری گروه‌های تحقیقاتی از آکادمی علوم چین و دانشگاه کالج لندن موفق به طراحی سلول‌های خورشیدی فوتوولتائیک پروسکایتی پایه کربن با بازدهی ۲۶ درصد شدند.

چیزی یافت نشد !