فارس

۰۲مهر
امکان ازدیاد برداشت از مخازن نفتی با دستگاه‌های بومی در کشور فراهم شد

امکان ازدیاد برداشت از مخازن نفتی با دستگاه‌های بومی در کشور فراهم شد

یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک فناوری فارس موفق به ارائه فناوری اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش بین سطحی به روش قطره آویزان شده است که برای ازدیاد برداشت نفت قابل استفاده است و می‌تواند به برداشت بیشتر نفت باقیمانده در مخازن کمک کند.

چیزی یافت نشد !