اخبار آذربایجان غربی

20مهر

مرکز جراحی محدود میلاد نور و دی کلینیک بیمارستان خصوصی غرب کشور امروز در ارومیه راه‌اندازی می شود

مرکز جراحی محدود میلاد نور و دی کلینیک بیمارستان خصوصی غرب کشور با هدف توریسم درمانی امروز با حضور معاون رئیس جمهور در ارومیه به بهره برداری می رسد.

چیزی یافت نشد !